Verwijdert ZeroWater Antimonium?

LEUK VERHAAL? DEEL HET!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Wat is antimonium?

Antimonium, ook wel antimoon of stibium genoemd, is een zilvergrijs metalloïde oftewel semi-metaal.Het komt niet in vrije vorm in de natuur voor, maar vormt vaak legeringen met koper, lood en tin. In die vorm komt antimonium in kleine hoeveelheden voor in water en grond. In elementaire vorm is het een brosse vaste stof met een zilverwitte kleur. Het is geen goede geleider van hitte of elektriciteit. Antimonium staat in het periodiek systeem met symbool Sb en atoomnummer 51.

Hoe komt antimonium in drinkwater terecht?

In het Drinkwaterbesluit is besloten dat de concentratie antimonium in drinkwater maximaal 5,0 μg (microgram) per liter mag bedragen. Van nature komt er niet zo veel antimonium voor in het milieu. Menselijke uitstoot en vervuiling zorgt echter voor veel hogere concentraties. Volgens de World Health Organization is de emissie van antimoon in de menselijke leefomgeving puur aan menselijke activiteit te wijten.

Het grootste deel hiervan komt vrij bij het verbranden van kool en bij het smelten van erts die antimonium bevat. Er komt jaarlijks zo’n 6400 ton antimoon in de oceanen terecht. Antimoon wordt daarnaast ook veel gebruikt bij de productie van dioden en infrarooddetectors, in loodbatterijen, in kleine wapens en in kogels. In verbindingen als oxiden en sulfaten heeft antimoon brandwerende eigenschappen, waardoor het ook gebruikt wordt in brandvaste materialen, kinderkleding en brandwerende autostoelbekleding.

In stedelijke omgevingen komt ook vrij veel uitstoot vorm in de vorm van uitlaatgassen van auto’s en andere voertuigen en van industrieterreinen. Antimonium kan verder in grondwater terechtkomen door leidingmaterialen, afval uit de mijnbouw, afvalwater van fabrieken, vervuiling door meststoffen of vuilstortplaatsen, en door verbranding van fossiele brandstoffen.

Wat zijn de gevolgen van antimonium op de gezondheid?

Veel antimoonverbindingen zijn erg giftig. De symptomen van een vergiftiging met antimonium lijken op die van een arseenvergiftiging. Niet geheel verrassend, aangezien de twee elementen buren zijn in het periodiek systeem.

Antimonium kan op verschillende manieren het lichaam binnenkomen.

 •          Eten of drinken van voedingsmiddelen of water dat vervuild is met antimonium
 •          Inademen van lucht met antimonium
 •          Huidcontact met antimonium

Korte blootstelling aan drinkwater met hoge concentraties antimonium (meer dan 30mg/liter) kan zorgen voor

 •           overgeven
 •           diarree
 •           misselijkheid

Bij inademing van lucht vervuild met antimoon kun je last krijgen van

 •           oog- en longirritatie
 •           maagpijn
 •           diarree
 •           overgeven
 •           maagzweren
 •           hart- en longschade

Gedurende uw leven krijg je al met al heel wat antimonium binnen. Met een waterfilter kun je je kraanwater zuiveren en de concentratie antimonium verminderen. Antimonium in water heeft geen smaak, geur of kleur. Het kan alleen met een chemische watertest opgespoord worden.

TIPS
zerowater_filterprogram-1-150x150

Verwijdert ZeroWater zilver?

Ja! Bij testen volgens het protocol van de NSF, op basis van 150 liter filtratie (het dubbele van het voorgeschreven gebruik), verwijdert ZeroWater 81% van het zilver uit uw kraanwater.
Het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem verwijdert meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters.

Lees verder »
filter

Verwijdert ZeroWater zilver?

Ja! Bij testen volgens het protocol van de NSF, op basis van 150 liter filtratie (het dubbele van het voorgeschreven gebruik), verwijdert ZeroWater 81% van het zilver uit uw kraanwater.
Het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem verwijdert meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters.

Lees verder »
filter

Verwijdert ZeroWater selenium?

Ja! Bij testen volgens het protocol van de NSF, op basis van 150 liter filtratie (het dubbele van het voorgeschreven gebruik), verwijdert ZeroWater 98% van het selenium uit uw kraanwater.

Het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem verwijdert meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters.

Lees verder »